ساب ووفر

ساب ووفرها
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

MTX RT12-04

اهم : 3.2  اهمسایز : 30 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  250  وات ماکزیمم قدرت خروجی ..

265,000 تومان قیمت بدون مالیات: 265,000 تومان

MTX RT12PT

ساب ووفر اکتیو سایز : 30 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  150  وات ماکزیمم قدرت خروجی : 45..

615,000 تومان قیمت بدون مالیات: 615,000 تومان

MTX RT15-04

اهم : 3.6  اهمسایز : 38 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  250  وات ماکزیمم قدرت خروجی ..

399,000 تومان قیمت بدون مالیات: 399,000 تومان

MTX RTE12AS

اهم : 4  اهم ماکزیمم قدرت خروجی : 1050 واتوارد کننده : شرکت جم..

400,000 تومان قیمت بدون مالیات: 400,000 تومان

MTX RTP12

ساب ووفر اکتیو سایز : 30 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  220  وات ماکزیمم قدرت خروجی : 66..

780,000 تومان قیمت بدون مالیات: 780,000 تومان

MTX RTP8

ساب ووفر اکتیو سایز : 20 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  120  وات ماکزیمم قدرت خروجی : 36..

549,000 تومان قیمت بدون مالیات: 549,000 تومان

MTX TR12-04

اهم : 3.2  اهمسایز : 30 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  200  وات ماکزیمم قدرت خروجی ..

205,000 تومان قیمت بدون مالیات: 205,000 تومان

Pioneer TS-SW2002D2

اهم : 2 اهم  سایز : 8مینیموم قدرت خروجی : 400  واتماکزیمم قدرت خروجی : 1500 واتوارد کننده ..

463,000 تومان قیمت بدون مالیات: 463,000 تومان

Pioneer TS-SW3002S4

اهم : 4 اهم  سایز :30 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی : 400  واتماکزیمم قدرت خروجی : 1500 واتوا..

469,000 تومان قیمت بدون مالیات: 469,000 تومان

Pioneer TS-SWX2002

اهم : 4 اهم سایز : 8 اینچماکزیمم قدرت خروجی : 600 واتوارد کننده : پایونیران..

479,000 تومان قیمت بدون مالیات: 479,000 تومان

Pioneer TS-SWX2502

اهم : 4 اهم سایز :30 سانتیمتر مینیموم قدرت خروجی : 300  واتماکزیمم قدرت خروجی : 1200 واتوارد کن..

559,000 تومان قیمت بدون مالیات: 559,000 تومان

Pioneer TS-SWX3002

اهم : 4 اهم سایز : 12 اینچماکزیمم قدرت خروجی : 1500  واتوارد کننده : پایونیران..

699,000 تومان قیمت بدون مالیات: 699,000 تومان

Pioneer TS-W1500PRO

اهم : 4 اهم  سایز : 25 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی : 600 واتماکزیمم قدرت خروجی : 2000 واتوارد کن..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

Pioneer TS-W3003D4

اهم : 4X 2 اهم (  Dual Voice )سایز : 30 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی : 600 واتماکزیمم قدرت خروجی ..

319,000 تومان قیمت بدون مالیات: 319,000 تومان

Pioneer TS-W304R

سایز : 12 اینچمینیموم قدرت خروجی : 300 واتماکزیمم قدرت خروجی : 1300 واتوارد کننده : پایونیران..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

LiveZilla Live Chat Software