ساب ووفر

ساب ووفرها
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

MTX RT10X3DS

اهم : 2  اهمسایز : 25*3 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی : 600  واتماکزیمم قدرت خروجی : 1800..

990,000 تومان قیمت بدون مالیات: 990,000 تومان

MTX RT12-04

اهم : 3.2  اهمسایز : 30 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  250  واتماکزیمم قدرت خروجی ..

275,000 تومان قیمت بدون مالیات: 275,000 تومان

MTX RT12PT

ساب ووفر اکتیو سایز : 30 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  150  واتماکزیمم قدرت خروجی : 45..

625,000 تومان قیمت بدون مالیات: 625,000 تومان

MTX RT15-04

اهم : 3.6  اهمسایز : 38 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  250  واتماکزیمم قدرت خروجی ..

409,000 تومان قیمت بدون مالیات: 409,000 تومان

MTX RTE12AS

اهم : 4  اهمماکزیمم قدرت خروجی : 1050 واتوارد کننده : شرکت جم..

410,000 تومان قیمت بدون مالیات: 410,000 تومان

MTX RTP12

ساب ووفر اکتیو سایز : 30 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  220  واتماکزیمم قدرت خروجی : 66..

790,000 تومان قیمت بدون مالیات: 790,000 تومان

MTX RTP12x2

ساب ووفر اکتیو سایز : 30*2 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  300  واتماکزیمم قدرت خروجی : ..

1,400,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,400,000 تومان

MTX RTP8

ساب ووفر اکتیو سایز : 20 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  120  واتماکزیمم قدرت خروجی : 36..

559,000 تومان قیمت بدون مالیات: 559,000 تومان

MTX RTP8x2

ساب ووفر اکتیو سایز : 20*2 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  240  واتماکزیمم قدرت خروجی : ..

910,000 تومان قیمت بدون مالیات: 910,000 تومان

MTX RTP8x3

ساب ووفر اکتیو سایز : 20*3 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  360  واتماکزیمم قدرت خروجی : ..

1,310,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,310,000 تومان

MTX T615-44

اهم : 6.12 اهمسایز : 38 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  500  واتماکزیمم قدرت خروجی : 150..

780,000 تومان قیمت بدون مالیات: 780,000 تومان

MTX T815-44

اهم : 6.5  اهمسایز : 38 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  600  واتماکزیمم قدرت خروجی ..

1,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000,000 تومان

MTX TR12-04

اهم : 3.2  اهمسایز : 30 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  200  واتماکزیمم قدرت خروجی ..

215,000 تومان قیمت بدون مالیات: 215,000 تومان

MTX TX612

اهم : 2  اهمسایز : 30 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  800  واتماکزیمم قدرت خروجی : ..

780,000 تومان قیمت بدون مالیات: 780,000 تومان

MTX TX615

اهم : 2  اهمسایز : 38 سانتیمترمینیموم قدرت خروجی :  1000  واتماکزیمم قدرت خروجی :..

1,000,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,000,000 تومان

LiveZilla Live Chat Software