آمپلی فایر

آمپلی فایرها
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

Pioneer GM-A3702

تعداد کانال : 2حداکثر قدرت خروجی : 500 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 95 x 2) قد..

530,000 تومان

Pioneer GM-A4704

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 520 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 65 x 4) قد..

756,000 تومان

Pioneer GM-A5702

تعداد کانال : 2حداکثر قدرت خروجی : 1000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 240 x 2) ..

986,000 تومان

Pioneer GM-D8601

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 1600 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 500 x 1) ..

1,525,000 تومان

Pioneer GM-D8604

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 1200 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 150 x 4) ..

1,583,000 تومان

Pioneer GM-D9601

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 2400 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 800 x 1) ..

2,157,000 تومان

Pioneer GM-D9604

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 1600 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 200 x 4) ..

2,064,000 تومان

Pioneer GM-D9605

تعداد کانال : 5حداکثر قدرت خروجی : 2000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 100 x 4) ..

2,605,000 تومان

KENWOOD KAC-HQR9500

تعداد کانال : 5حداکثر قدرت خروجی : 1200 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 50 x 4) ق..

1,864,000 تومان

KENWOOD KAC-PS647

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 500 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 60 x 4) قد..

874,000 تومان

KENWOOD KAC-PS847

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 720 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 90 x 4) قد..

947,000 تومان

KENWOOD KAC-PS947

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 900 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 100 x 4) ق..

1,942,000 تومان

KENWOOD XR400-4

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 1000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 100 x 4) ..

2,568,000 تومان

KENWOOD XR600-1

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 600 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 600 x 1) ق..

2,488,000 تومان

MTX TR100.2

تعداد کانال : 2حداکثر قدرت خروجی : 150 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 75 x 2) قد..

990,000 تومان