آمپلی فایر

آمپلی فایرها
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

Pioneer GM-A3702

تعداد کانال : 2حداکثر قدرت خروجی : 500 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 95 x 2) قد..

526,000 تومان

Pioneer GM-A4704

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 520 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 65 x 4) قد..

772,000 تومان

Pioneer GM-A5702

تعداد کانال : 2حداکثر قدرت خروجی : 1000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 240 x 2) ..

985,000 تومان

Pioneer GM-A6704

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 1000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 95 x 4) ق..

1,007,000 تومان

Pioneer GM-D1004

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 400 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 45 x 4) قد..

1,119,000 تومان

Pioneer GM-D8601

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 1600 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 500 x 1) ..

1,511,000 تومان

Pioneer GM-D8604

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 1200 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 150 x 4) ..

1,567,000 تومان

Pioneer GM-D9601

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 2400 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 800 x 1) ..

2,127,000 تومان

Pioneer GM-D9604

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 1600 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 200 x 4) ..

2,038,000 تومان

Pioneer GM-D9605

تعداد کانال : 5حداکثر قدرت خروجی : 2000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 100 x 4) ..

2,564,000 تومان

KENWOOD KAC-HQR8400

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 720 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 90 x 4) قد..

1,177,000 تومان

KENWOOD KAC-HQR9500

تعداد کانال : 5حداکثر قدرت خروجی : 1200 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 50 x 4) ق..

1,864,000 تومان

KENWOOD KAC-M526

تعداد کانال : 2حداکثر قدرت خروجی : 350 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 75 x 2) قد..

520,000 تومان

KENWOOD KAC-PS527

تعداد کانال : 2حداکثر قدرت خروجی : 400 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 75 x 2) قد..

563,000 تومان

KENWOOD KAC-PS647

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 500 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 60 x 4) قد..

874,000 تومان