آمپلی فایر

آمپلی فایرها
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

Pioneer GM-A3702

تعداد کانال : 2ماکزیمم قدرت خروجی : 500  واتگارانتی : یک ساله پایونیران..

469,000 تومان

Pioneer GM-A4704

تعداد کانال : 4ماکزیمم قدرت خروجی : 520  واتگارانتی : یک ساله پایونیران..

689,000 تومان

Pioneer GM-A5702

تعداد کانال : 2ماکزیمم قدرت خروجی :  1000 واتگارانتی : یک ساله پایونیران..

879,000 تومان

Pioneer GM-A6704

تعداد کانال : 4ماکزیمم قدرت خروجی :  1000 واتگارانتی : یک ساله پایونیران..

899,000 تومان

Pioneer GM-D1004

تعداد کانال : 4 ماکزیمم قدرت خروجی : 400 وات گارانتی : یک ساله پایونیران..

999,000 تومان

Pioneer GM-D8601

تعداد کانال : 1ماکزیمم قدرت خروجی :  1600 واتگارانتی : یک ساله پایونیران..

1,349,000 تومان

Pioneer GM-D8604

تعداد کانال : 4ماکزیمم قدرت خروجی :  1200 واتگارانتی : یک ساله پایونیران..

1,399,000 تومان

Pioneer GM-D9601

تعداد کانال : 1ماکزیمم قدرت خروجی :  2400 واتگارانتی : یک ساله پایونیران..

1,899,000 تومان

Pioneer GM-D9604

تعداد کانال : 4ماکزیمم قدرت خروجی :  1200 واتگارانتی : یک ساله پایونیران..

1,819,000 تومان

Pioneer GM-D9605

تعداد کانال : 5 ماکزیمم قدرت خروجی : 2000 واتگارانتی : یک ساله پایونیران..

2,289,000 تومان

KENWOOD KAC-HQR8400

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 720 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم  :90x4 وات (RMS )..

1,041,000 تومان

KENWOOD KAC-HQR9500

تعداد کانال : 5ماکزیمم قدرت خروجی : 1200 واتگارانتی : یک ساله نت الکترونیک..

1,649,000 تومان

KENWOOD KAC-M526

تعداد کانال : 2ماکزیمم قدرت خروجی : 350 واتگارانتی : یک ساله نت الکترونیک..

460,000 تومان

KENWOOD KAC-PS527

تعداد کانال :2ماکزیمم قدرت خروجی : 400 واتگارانتی : یک ساله نت الکترونیک..

498,000 تومان

KENWOOD KAC-PS647

تعداد کانال : 4 ماکزیمم قدرت خروجی : 500 واتگارانتی : یک ساله نت الکترونیک..

773,000 تومان