چهار کاناله

چهار کاناله

چهار کاناله

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

Pioneer GM-A4704

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 520 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 65 x 4) قد..

769,000 تومان

Pioneer GM-D8604

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 1200 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 150 x 4) ..

1,619,000 تومان

Pioneer GM-D9604

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 1600 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 200 x 4) ..

2,139,000 تومان

KENWOOD KAC-PS647

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 500 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 60 x 4) قد..

795,000 تومان

KENWOOD KAC-PS847

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 720 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 90 x 4) قد..

970,000 تومان

KENWOOD KAC-PS847F

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 800 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 90 x 4) قد..

1,420,000 تومان

KENWOOD KAC-PS947

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 900 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 100 x 4) ق..

1,145,000 تومان

KENWOOD XR400-4

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 1000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 100 x 4) ..

2,090,000 تومان

MTX TX6500D

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 1000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 500 x 1) ..

2,300,000 تومان

MTX WET75.4

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 400 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 100 x 4) ق..

2,400,000 تومان

JBL GTO-804EZ

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 940 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 100 x 4) ق..

2,390,000 تومان

JBL GTR-104

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 1500 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 120 x 4) ..

3,019,000 تومان

JBL GX-A604

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 435 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 85 x 4) قد..

985,000 تومان

RockFord Fosgate PRIME R300X4

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 300 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 75 x 4) قد..

1,761,000 تومان

RockFord Fosgate PUNCH P400X4

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 400 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 100 x 4) ق..

2,868,000 تومان