آمپلی فایر

آمپلی فایرها
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

MTX RT50.4M

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 160 وات  قدرت خروجی در حالت 4 اهم : RMS) 40 x 4)قا..

موجود نیست

MTX RT500.1D

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 500 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 500 x 1) ق..

موجود نیست

MTX TR100.4

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 280 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 70 x 4) قد..

موجود نیست

MTX TX2275

تعداد کانال : 2حداکثر قدرت خروجی : 220 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 110 x 2) ق..

موجود نیست

MTX TX2450

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 300 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 75 x 4) قد..

موجود نیست

MTX TX480D

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 480 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 120 x 4) ق..

موجود نیست

MTX TX81000D

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 2000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 1000 x 1) ..

موجود نیست

Pioneer GM-A5602

تعداد کانال : 2حداکثر قدرت خروجی : 900 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 225 x 2) ق..

موجود نیست

Pioneer GM-A6604

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 760 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 90 x 4) قد..

موجود نیست

Pioneer GM-A6704

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 1000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 95 x 4) ق..

موجود نیست

Pioneer GM-D1004

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 400 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 45 x 4) قد..

موجود نیست

Pioneer GM-D9605

تعداد کانال : 5حداکثر قدرت خروجی : 2000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 100 x 4) ..

موجود نیست

RockFord Fosgate POWER t600-4

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 600 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 150 x 4) ق..

موجود نیست

RockFord Fosgate PUNCH P1000X1bd

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 1000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 500 x 1) ..

موجود نیست

RockFord Fosgate PUNCH P300X1

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 300 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 300 x 1) ق..

موجود نیست