آمپلی فایر

آمپلی فایرها
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

MTX TX81000D

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 2000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 1000 x 1) ..

موجود نیست

Pioneer GM-D1004

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 400 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 45 x 4) قد..

موجود نیست

Pioneer GM-D9605

تعداد کانال : 5حداکثر قدرت خروجی : 2000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 100 x 4) ..

موجود نیست

RockFord Fosgate POWER t600-4

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 600 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 150 x 4) ق..

موجود نیست

RockFord Fosgate PUNCH P1000X1bd

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 1000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 500 x 1) ..

موجود نیست

RockFord Fosgate PUNCH P300X1

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 300 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 300 x 1) ق..

موجود نیست

RockFord Fosgate PUNCH P300X2

تعداد کانال : 2حداکثر قدرت خروجی : 300 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 150 x 2) ق..

موجود نیست

RockFord Fosgate PUNCH P400X2

تعداد کانال : 2حداکثر قدرت خروجی : 400 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 200 x 2) ق..

موجود نیست

RockFord Fosgate PUNCH P500X1bd

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 500 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 300 x 1) ق..

موجود نیست

SONY XM-GS4

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 600 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 175 x 4) ق..

موجود نیست

SONY XM-N1004

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 1000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 85 x 4) ق..

موجود نیست

SONY XM-N502

تعداد کانال : 2حداکثر قدرت خروجی : 500 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 85 x 2) قد..

موجود نیست

SONY XM-S400D

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 400 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 45 x 4) قد..

موجود نیست

JVC KS-AX3202

تعداد کانال : 2حداکثر قدرت خروجی : 400 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 90 x 2) قد..

توقف تولید

JVC KS-AX3204

تعداد کانال : 4حداکثر قدرت خروجی : 800 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 90 x 4) قد..

توقف تولید