صوتی

صوتی

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

Pioneer DEH-9450UB

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 3 (4V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

2,157,000 تومان

Pioneer DEH-S1050UB

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 1 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

769,000 تومان

Pioneer DEH-S1052UB

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 2 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

791,000 تومان

Pioneer DEH-S1053UB

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 3 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

802,000 تومان

Pioneer DEH-S2050UI

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 2 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

895,000 تومان

Pioneer DEH-S4050BT

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 2 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

1,092,000 تومان

Pioneer DEH-X7750UI

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 3 (4V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

1,525,000 تومان

Pioneer DEH-X7850BT

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 3 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

1,663,000 تومان

Pioneer DEH-X9650BT

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 3 (4V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

2,649,000 تومان

Pioneer DEH-X9650SD

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 3 (4V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

2,061,000 تومان

KENWOOD KDC-210UI

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 1 (2.5V)درگاه  AUX in : دارد محل..

752,000 تومان

KENWOOD KDC-X400

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 3 (4V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

993,000 تومان

KENWOOD KMM-104

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 1 (2.5V)درگاه  AUX in : دارد محل..

584,000 تومان

KENWOOD KMM-204

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 1 (2.5V)درگاه  AUX in : داردمحل قرارگ..

611,000 تومان

SONY DSX-A100UW

قدرت خروجی اولیه : 4x 55w ورودی کمکی ( AUX in ) : دارد / جلودرگاه یو اس بی : دارد تعداد مو..

515,000 تومان