صوتی

صوتی

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

Pioneer DEH-9450UB

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 3 (4V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

1,994,000 تومان

Pioneer DEH-S1050UB

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 1 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

710,000 تومان

Pioneer DEH-S1052UB

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 2 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

731,000 تومان

Pioneer DEH-S1053UB

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 3 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

741,000 تومان

Pioneer DEH-S2050UI

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 2 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

موجود نیست

Pioneer DEH-S4050BT

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 2 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

1,009,000 تومان

Pioneer DEH-X7750UI

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 3 (4V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

1,410,000 تومان

Pioneer DEH-X7850BT

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 3 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

1,537,000 تومان

Pioneer DEH-X9650BT

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 3 (4V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

موجود نیست

Pioneer DEH-X9650SD

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 3 (4V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

1,963,000 تومان

Pioneer MVH-S305BT

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 1 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

742,000 تومان

KENWOOD KDC-210UI

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 1 (2.5V)درگاه  AUX in : دارد محل..

752,000 تومان

KENWOOD KDC-X400

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 3 (4V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

993,000 تومان

KENWOOD KMM-104

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 1 (2.5V)درگاه  AUX in : دارد محل..

584,000 تومان

KENWOOD KMM-204

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 1 (2.5V)درگاه  AUX in : داردمحل قرارگ..

611,000 تومان