صوتی تصویری

صوتی و تصویری
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

Pioneer AVH-X5750BT

سایز :2DINصفحه نمایش : داردصفحه نمایش لمسی : داردسایز صفحه نمایش : "7 اینچ  WVGAقابلیت تغییر رن..

توقف تولید

Pioneer AVH-X5850BT

سایز :2DINصفحه نمایش : داردصفحه نمایش لمسی : داردسایز صفحه نمایش : "7 اینچ  WVGAقابلیت تغییر رن..

توقف تولید

Pioneer AVH-X6750DVD

سایز :1DINصفحه نمایش : داردصفحه نمایش لمسی : داردسایز صفحه نمایش : "7 اینچ  WVGAقابلیت تغییر رن..

توقف تولید

Pioneer AVH-X6850DVD

سایز :1DINصفحه نمایش : داردصفحه نمایش لمسی : داردسایز صفحه نمایش : "7 اینچ  WVGAقابلیت تغییر رن..

توقف تولید

Pioneer AVH-X7750BT

سایز :1DINصفحه نمایش : داردصفحه نمایش لمسی : داردسایز صفحه نمایش : "7 اینچ  WVGAقابلیت تغییر رن..

توقف تولید

Pioneer AVH-X8650BT

سایز :2DINصفحه نمایش : داردصفحه نمایش لمسی : داردسایز صفحه نمایش : "7 اینچ  WVGAقابلیت تغییر رن..

توقف تولید

Pioneer AVH-X8750BT

سایز :2DINصفحه نمایش : داردصفحه نمایش لمسی : داردسایز صفحه نمایش : "7 اینچ  WVGAقابلیت تغییر رن..

توقف تولید

Pioneer AVH-Z7050BT

سایز :1DINصفحه نمایش : داردصفحه نمایش لمسی : داردسایز صفحه نمایش : "7 اینچ  WVGAقابلیت تغییر رن..

توقف تولید

Pioneer DVH-345UB

سایز :1DINصفحه نمایش : داردصفحه نمایش لمسی : نداردقابلیت تغییر رنگ پنل : نداردقابلیت جدا شدن پنل : د..

توقف تولید

Pioneer DVH-775AV

سایز :1DINصفحه نمایش : داردصفحه نمایش لمسی : نداردسایز صفحه نمایش : "3 اینچ  QVGAقابلیت تغ..

توقف تولید

Pioneer DVH-875AVBT

سایز :1DINصفحه نمایش : داردصفحه نمایش لمسی : نداردسایز صفحه نمایش : "3.5 اینچ  QVGAقابلیت تغییر..

توقف تولید

Pioneer DVH-885AVBT

سایز :1DINصفحه نمایش : داردصفحه نمایش لمسی : نداردسایز صفحه نمایش : "3.5 اینچ  QVGAقابلیت تغییر..

توقف تولید

SONY XAV-602BT

سایز :2DINصفحه نمایش : داردصفحه نمایش لمسی : داردسایز صفحه نمایش : "6.1 اینچ  WVGAقابلیت تغییر ..

توقف تولید

SONY XAV-612BT

سایز :2DINصفحه نمایش : داردصفحه نمایش لمسی : داردسایز صفحه نمایش : "6.1 اینچ  WVGAقابلیت تغییر ..

توقف تولید

SONY XAV-65

سایز :2DINصفحه نمایش : داردصفحه نمایش لمسی : داردسایز صفحه نمایش : "6.2 اینچ  WVGAقابلیت تغییر ..

توقف تولید