صوتی و تصویری

ضبط صدا

ضبط صدا

admin 1397/03/08 0
امروزه استفاده از دستگاه های ضبط صدا به طرز گسترده ای رو به افزایش است.از جمله افرادی که از این ویس رکوردرها استفاده می کنند می توان به دانش آموزان و ...
ادامه مقاله