جستجو

ضوابط جستجو:

محصولات موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

Pioneer GM-D8601

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 1600 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 500 x 1) ..

1,529,000 تومان

Pioneer GM-D9601

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 2400 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 800 x 1) ..

2,330,000 تومان

KENWOOD XR600-1

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 600 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 600 x 1) ق..

2,040,000 تومان

JBL GTO 1201.1

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 1000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 1114 x 1) ..

4,800,000 تومان

ALPINE PDX-M6

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 600 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 600 x 1) ق..

موجود نیست

EARTHQUAKE MiNi D1000

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 1000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 360 x 1) ..

موجود نیست

EARTHQUAKE MiNi D2000

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 2000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 1000 x 1) ..

موجود نیست

Hertz HDP1

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 1000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 1000 x 1) ..

موجود نیست

JVC KS-AX5101D

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 1000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 500 x 1) ..

موجود نیست

KENWOOD KAC-8106D

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 1000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 75 x 2) ق..

موجود نیست

KENWOOD KAC-PS917D

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 2000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 1000 x 1) ..

موجود نیست

MTX RFL4001D

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 4000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 2400 x 1) ..

موجود نیست

MTX RT1000.1D

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 1000 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 1000 x 1) ..

موجود نیست

MTX RT250.1

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 250 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 250 x 1) ق..

موجود نیست

MTX RT500.1D

تعداد کانال : 1حداکثر قدرت خروجی : 500 وات قدرت خروجی در حالت 2 اهم : RMS) 500 x 1) ق..

موجود نیست