جستجو

ضوابط جستجو:

محصولات موجود در ضوابط جستجو

نمایش:
مرتب کردن براساس:

Pioneer DEH-S1050UB

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 1 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

825,000 تومان

Pioneer DEH-S1052UB

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 2 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

9,190,000 تومان

Pioneer DEH-S1053UB

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 3 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

895,000 تومان

Pioneer DEH-S2050UI

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 2 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

945,000 تومان

Pioneer DEH-S4050BT

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 2 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

1,370,000 تومان

Pioneer DEH-X1950UB

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 1 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

780,000 تومان

Pioneer DEH-X7750UI

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 3 (4V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

1,665,000 تومان

Pioneer MVH-S305BT

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 1 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

1,330,000 تومان

KENWOOD KDC-1030U

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 2 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

739,000 تومان

KENWOOD KDC-181UWM

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 2 (2.5V)درگاه  AUX in : داردمحل قرارگ..

655,000 تومان

KENWOOD KDC-X400

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 3 (4V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

915,000 تومان

KENWOOD KMM-104

قدرت خروجی : 4x50wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 1 (2.5V)درگاه  AUX in : دارد محل..

539,000 تومان

SONY CDX-G1200U

قدرت خروجی : 4x55wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 2 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

695,000 تومان

SONY CDX-G1202U

قدرت خروجی : 4x55wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 2 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

715,000 تومان

SONY DSX-A100UW

قدرت خروجی : 4x55wخروجی کمکی : ( Pre Out ) 1 (2V)درگاه  AUX in : دارد محل ق..

545,000 تومان