رادیو

رادیو


نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

TECSUN R-911

Frequency range(FM (FM) 76 – 108 megahertz (MHz(AM (MW) 525 – 1610 kilohertz (KHzShortwaveSW1-9 60-1..

موجود نیست

TECSUN R305

(Frequency Modulation (FM) 87 – 108(MHz(AM (MW) 525 – 1610  (KHzSW 1 / SW 2 (SW1/SW2) 5.95-18.0..

موجود نیست