بلندگو

بلندگوها
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

JVC CS-HX6949

سایز : 6.9  اینچقدرت خروجی : 600 وات سیستم بلندگو : WAY 4وارد کننده : مه وار الکترونیک..

198,000 تومان قیمت بدون مالیات: 198,000 تومان

JVC CS-HX6959

سایز :6.9  اینچقدرت خروجی : 650 واتسیستم بلندگو : WAY 5 وارد کننده : مه وار الکترونیک..

205,000 تومان قیمت بدون مالیات: 205,000 تومان

JVC CS-ZX6940

سایز : 6.9  اینچقدرت خروجی : 550  وات سیستم بلندگو : WAY 4وارد کننده : مه وار الکترونیک..

248,000 تومان قیمت بدون مالیات: 248,000 تومان

Pioneer TS-1675V2

سایز : 16 سانتیمترقدرت خروجی : 300 واتسیستم بلندگو : 3 WAY ویژگی : Champion Series Speakerوارد کننده..

385,000 تومان قیمت بدون مالیات: 385,000 تومان

Pioneer TS-6965V3

سایز : 6.9  اینچقدرت خروجی : 450 وات سیستم بلندگو : WAY 3وارد کننده : پایونیران..

265,000 تومان قیمت بدون مالیات: 265,000 تومان

Pioneer TS-6975V2

سایز : 6.9اینچقدرت خروجی : 500 واتسیستم بلندگو :3  WAYویژگی : Champion Series Speakerوارد کننده..

600,000 تومان قیمت بدون مالیات: 600,000 تومان

Pioneer TS-6975V3

سایز : 6.9  اینچقدرت خروجی : 550 وات سیستم بلندگو : WAY 3وارد کننده : پایونیران..

525,000 تومان قیمت بدون مالیات: 525,000 تومان

Pioneer TS-7150F

سایز :"7x10 اینچحداکثر قدرت خروجی : 500  واتقدرت خروجی : 80 وات (RMS)سیستم بلندگو : WAY5وارد کن..

325,000 تومان قیمت بدون مالیات: 325,000 تومان

Pioneer TS-A1676S

سایز :16 سانتیمترقدرت خروجی : 320 واتسیستم بلندگو :3 wayوارد کننده : پایونیران..

163,000 تومان قیمت بدون مالیات: 163,000 تومان

Pioneer TS-A1686S

سایز :16 سانتیمترقدرت خروجی : 350  واتسیستم بلندگو :  4 WAYوارد کننده : پایونیران..

228,000 تومان قیمت بدون مالیات: 228,000 تومان

Pioneer TS-A6966S

سایز : 6.9  اینچقدرت خروجی : 420  واتسیستم بلندگو : WAY 3وارد کننده : پایونیران..

165,000 تومان قیمت بدون مالیات: 165,000 تومان

Pioneer TS-A6976S

سایز : 6.9  اینچقدرت خروجی : 550  واتسیستم بلندگو : WAY 3وارد کننده : پایونیران..

195,000 تومان قیمت بدون مالیات: 195,000 تومان

Pioneer TS-A6986S

سایز : 6.9  اینچقدرت خروجی : 600 وات سیستم بلندگو : WAY 4وارد کننده : پایونیران..

265,000 تومان قیمت بدون مالیات: 265,000 تومان

Pioneer TS-A6996S

سایز : 6.9  اینچقدرت خروجی : 650 وات سیستم بلندگو : WAY 5وارد کننده : پایونیران..

305,000 تومان قیمت بدون مالیات: 305,000 تومان

Pioneer TS-D1002R

سایز : 4 اینچقدرت خروجی : 110 واتسیستم بلندگو :2 WAYوارد کننده : پایونیران..

225,000 تومان قیمت بدون مالیات: 225,000 تومان