میدرنج-میدبیس

میدرنج-میدبیس


نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

Pioneer TS-M650PRO

سایز : "1/2-6 اینچشکل : دایره اینوع سیستم بلندگو : میدبیسحداکثر قدرت خروجی : 500 وات قدرت خروجی..

809,000 تومان

Pioneer TS-M800PRO

سایز : "8 اینچشکل : دایره اینوع سیستم بلندگو : میدبیسحداکثر قدرت خروجی : 700 وات قدرت خروجی : 1..

1,130,000 تومان

MTX RTX108

سایز : "10 اینچشکل : دایره اینوع سیستم بلندگو : میدبیسحداکثر قدرت خروجی : 500 وات قدرت خروجی : ..

550,000 تومان

RockFord Fosgate PUNCH PPS4-6

سایز : "6.5 اینچشکل : دایره اینوع سیستم بلندگو : میدرنجحداکثر قدرت خروجی : 200 وات قدرت خروجی :..

949,000 تومان

RockFord Fosgate PUNCH PPS4-8

سایز : "8 اینچشکل : دایره اینوع سیستم بلندگو : Midrangeحداکثر قدرت خروجی : 250 وات قدرت خروجی :..

1,020,000 تومان

EARTHQUAKE EQ-8

سایز : "8 اینچشکل : دایره اینوع سیستم بلندگو : میدبیسحداکثر قدرت خروجی : 80 وات امپدانس : 4 اهم..

360,000 تومان

EARTHQUAKE EQ-6.5

سایز : "6.5 اینچشکل : دایره اینوع سیستم بلندگو : میدبیسحداکثر قدرت خروجی : 50 وات امپدانس : 4 ا..

موجود نیست

EARTHQUAKE EQ-8-8

سایز : "8 اینچشکل : دایره اینوع سیستم بلندگو : میدبیسحداکثر قدرت خروجی : 110 وات امپدانس : 8 اه..

موجود نیست

EARTHQUAKE EQ-8-S8

سایز : "8 اینچشکل : دایره اینوع سیستم بلندگو : میدبیسحداکثر قدرت خروجی : 110 وات امپدانس : 8 اه..

موجود نیست

EARTHQUAKE EQ10-8

سایز : "10 اینچشکل : دایره اینوع سیستم بلندگو : میدبیسحداکثر قدرت خروجی : 300 وات امپدانس : 8 ا..

موجود نیست

EARTHQUAKE EQ12-8

سایز : "12 اینچشکل : دایره اینوع سیستم بلندگو : میدرنجحداکثر قدرت خروجی : 400 وات امپدانس : 8 ا..

موجود نیست

EARTHQUAKE EQ6-8

سایز : "6.5 اینچشکل : دایره اینوع سیستم بلندگو : میدرنجحداکثر قدرت خروجی : 50 وات امپدانس : 8 ا..

موجود نیست

KENWOOD KFC-PSM60

سایز : "1/2-6 اینچشکل : دایره اینوع سیستم بلندگو : میدرنجحداکثر قدرت خروجی : 400 وات قدرت خروجی..

موجود نیست

MTX RTX128

سایز : "12 اینچشکل : دایره اینوع سیستم بلندگو : میدبیسحداکثر قدرت خروجی : 600 وات قدرت خروجی : ..

موجود نیست

MTX RTX658

سایز : "6.5 اینچشکل : دایره اینوع سیستم بلندگو : میدرنجحداکثر قدرت خروجی : 200 وات قدرت خروجی :..

موجود نیست