ساب ووفر

ساب ووفرها
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

Pioneer TS-SWX2002

سایز : "8 اینچ شکل : باکس دارحداکثر قدرت خروجی : 600 وات قدرت خروجی : 150 وات ( RMS )..

1,400,000 تومان

Pioneer TS-WX306B

سایز : "12 اینچ شکل : باکس دارحداکثر قدرت خروجی : 1300 وات قدرت خروجی : 350 وات ( RMS..

595,000 تومان

Pioneer TS-WX306T

سایز : "12 اینچ شکل : استوانه ایحداکثر قدرت خروجی : 1300 وات قدرت خروجی : 350 وات ( R..

583,000 تومان

KENWOOD KFC-W3010

سایز : "12 اینچ شکل : دایره ای حداکثر قدرت خروجی : 1000 وات قدرت خروجی : 400 وات&..

395,000 تومان

MTX RT10X3DS

سایز : "3x10 اینچ شکل : باکس دارحداکثر قدرت خروجی : 1800 وات قدرت خروجی : 600 وات ( R..

1,694,000 تومان

MTX RT12PT

سایز : "12 اینچنوع : اکتیوحداکثر قدرت خروجی : 450 وات قدرت خروجی : 150 وات ( RMS )فرکانس پ..

2,539,000 تومان

MTX RT15-04

سایز : "15 اینچ شکل : دایره ایحداکثر قدرت خروجی : 750 وات قدرت خروجی : 250 وات ( RMS ..

994,000 تومان

MTX RTE12AS

سایز : "12 اینچ شکل : باکس دارحداکثر قدرت خروجی : 1050 وات قدرت خروجی : 350 وات ( RMS..

1,008,000 تومان

MTX RTP12

سایز : "12 اینچ نوع : اکتیوحداکثر قدرت خروجی : 660 وات قدرت خروجی : 220 وات ( RMS )می..

1,988,000 تومان

MTX RTP12x2

سایز : "2x12 اینچ نوع : اکتیوحداکثر قدرت خروجی : 900 وات قدرت خروجی : 300 وات ( RMS )..

3,500,000 تومان

MTX RTP8x2

سایز : "2x8 اینچ نوع : اکتیوحداکثر قدرت خروجی : 720 وات قدرت خروجی : 240 وات ( RMS )م..

2,492,000 تومان

MTX RTP8x3

سایز : "3x8 اینچ نوع : اکتیوحداکثر قدرت خروجی : 1080 وات قدرت خروجی : 360 وات ( RMS )..

3,332,000 تومان

MTX T615-44

سایز : "15 اینچ شکل : دایره ایحداکثر قدرت خروجی : 1500 وات قدرت خروجی : 500 وات ( RMS..

1,773,000 تومان

MTX T815-44

سایز : "15 اینچ شکل : دایره ایحداکثر قدرت خروجی : 1800 وات قدرت خروجی : 600 وات ( RMS..

2,492,000 تومان

MTX TX612

سایز : "12 اینچ شکل : دایره ایحداکثر قدرت خروجی : 2400 وات قدرت خروجی : 800 وات ( RMS..

1,960,000 تومان